Tag Archives: BI

פלטפורמה טכנולוגית של מיקרוספט לבינה עסקית ב- 2012

הקדמה באמצעות השילוב של SQL Server 2012, Excel 2010, SharePoint 2010, הגדירה מיקרוסופט מחדש את פלטפורמת הבינה העסקית שלה. מטרת חיבור זה הינה להציג את היכולות החדשות של חבילה זו. במסגרת חיבור זה השתדלתי להציג את התכונות החדשות מלמעלה, מבלי לגעת בכל תכונה ותכונה. קיצוץ זה בהיקף החיבור נוצר משלושה טעמים: 1. קוצר במשאבי זמן שלי מנע כניסה… Read More »

Share

מערכת להדגמת טכנולוגיות בינה עסקית של מיקרוסופט

שימוש במכונה וירטואלית של מיקרסופט לצורך עבודה עם טכנולוגיות בינה עסקית החדשות ביותר של החברה.

Share

חלק מהמצגת בנושא ניהול תקציב בקבוצת הבינה עסקית של מיקרוסופט

תכנון תקציבי באמצעות Excel 2010 ו- SQL Server 2008

Share