Tag Archives: פנורמה

תכונות חדשות בפנורמה נקטו SP2

פנורמה נקטו SP2 – חידושים. סקירת כנס פנורמה

Share

סכנה להרשאות המערכת בעת שימוש ב- Panorama Dashboard

זהירות בעיית הרשאות בפנורמה

Share

ברירת מחדל למימד ברמת מצגת פנורמה

קביעה של ברירת מחדל למימד ברמת מצגת פנורמה במקום ברמת מימד או קוביה.

Share

הכרזת מוצר חדש (Necto) על ידי פנורמה

מוצר בינה עסקית חדש מפנורמה – Necto, נקטו

Share

גרפים צבעוניים בפנורמה (גרסת ג'אווה)

יצירת סקין בפנורמה.

Share

Panorama and PowerPivot

שימוש בפנורמה וב- PowerPivot

Share