Tag Archives: אקסל

Aggregate function עם תנאי על אקסל / MaxIF

הפעם מאמר שיהיה בעיקר לחלק הכלכלנים בקוראים ואולי פחות למפתחים, אם כי הכרת פתרונות נוספים יכולה לייעל גם למפתחים את העבודה. ראיתי פעמים רבות מפתחים שפותרים בעיות כמו אלו שלמטה באמצעות ייבוא קבצים אל SQL. זה מיותר. לכל מי שכותב SQL, ברור מאליו שאפשר לעשות SUM, MIN, MAX רק על חלק מהרשומות. בשביל זה בדיוק, מתחת ל- SELECT… Read More »

Share

הכרזת אופיס 2016

כמה דברים חדשים באופיס 2016 מבחינת יכולות עיבוד נתונים – בינה עסקית.

Share

האם אקסל 2010 מייתר את הצורך בקוביות?

האם ניתן לוותר על קובית OLAP ולהשתמש רק באקסל?

Share