Tag Archives: אחרים

האם כדאי לבטח את המחשב הנייד?

בעד ונגד ביטוח מחשב נייד

Share

שימוש במערכות מידע להגדלת רווחיות בנקים

ענף הבנקאות אשר במשך עשרות שנים היה מקובע בתחרותיות נמוכה ומאופיין בסביבה עסקית רוגעת עובר בשנים האחרונות שינוי ניכר. שינוי זה נובע מעליה צפויה ברמת התחרותיות עקב כניסה של בנקים מחו"ל לארץ ומהורדת חסמים בירוקראטיים על מעבר לקוחות מבנק לבנק, אם באופן מלא ואם לצורך עסקה בודדת. דוגמא לניסיון של בנק למשוך לקוחות להפקדה בפיקדונות ותוכניות חיסכון הינה… Read More »

Share

מחסן נתונים ארגוני

תיאור הדרכים באמצעותן יכולים בנקים להגדיל את ריווחיותם באמצעות שימוש בטכנולוגיות מידע

Share