PowerPivot For Excel 2010 SQL Server 2008 R2

By | 7 בינואר 2010

זהו המאמר השני בסדרת מאמרים על PowerPivot. במאמר הקודם ערכנו הכרות כללית עם הכלי. לקריאת המאמר הקודם הקליקו כאן.

בתחילת העבודה עם PowerPivot יש להגדיר שאילתא מבסיס הנתונים או מהקוביה. אל בסיס הנתונים תופנה השאילתא ב- SQL ואל הקוביה ב- MDX. לשניהם ישנו בונה שאילתא גראפי אשר מסייע בהכנתה.

בנוסף ישנם חיבורים מובנים לאורקל, TeraData, DB2 ועוד וכן אפשרות שימוש ב- ODBC.

לאחר הגדרת השאילתא, מושך PowerPivot אליו את כל הנתונים שאוחזרו מהשאילתא.

הגדרתי שאילתא מעט גדולה מול קובית האולפ (מכירות לפי מוצרים ולקוחות של חברת AdventureWorksהידועה). למרות שדובר על משיכה של כמליון רשומות, הפעולה ארכה לא יותר מדקותיים.

נוצר דו"ח המציג את כל הרשומות. כותרת העמודה האחרונה בדו"ח הינה Add Column. בעמודה זו ניתן להוסיף ערך מחושב. המעניין הוא שנוסחת הערך המחושב אינה נכתבת ב- MDX או ב- SQL אלא דומה לנוסחת אקסל רגילה. דבר זה יקל ודאי על קהל היעד אשר יכול להיות אנשי הכספים (אקסלים) ולאו דוקא אנשי מערכות המידע. מיקרוסופט מכנים נוסה זו DAX, Data Analysis Expressions .

עם סיום הגדרת אוכלוסית הנתונים (Data Set), אפשר להחזיר את הנתונים בכמה אופנים. תחילה בחרתי להחזיר הנתונים כטבלת ציר. טבלת ציר רגילה נראתה משעממת מידי ולכן בחרתי ב- Chart and table horizontal, כלומר על אותו גליון יופיעו גרף וטבלת נתונים אשר יקושרו לאותם מימדים.

ניתן לעבוד על הגרף וטבלת הציר כמו שעבדנו עד היום עם טבלת ציר וגרף של טבלת ציר (Pivot Graph). ברם, שני אזורים על רשימת המימדים, באמצעותה מגדירים מה יראות בטבלת הציר (Gemini Task Pane) יוצרים את השינוי הגדול. האזורים Slicer Vertical, Slicer Horizontal (חותכים).

מימדים אשר יוכנסו לאחד מהאזורים האלו יהפכו לחלון עם כפתורים כמספר החברים במימד (Members) על גבי גליון האקסל. ההבדל בין Slicer Vertical ו- Slicer Horizontal הינו פשוט באופן הנחת הכפתורים, זה לצד זה או אחד מתחת לשני.

לחיצה על כפתורי החותכים משפיעה על כל טבלאות הציר והגראפים על הגליון. ניתן לבחור בחותך אחד או באמצעות אחזקת Ctrl/Shift במספר חותכים. יתירה מכך, בחירה בחותך מסויים משפיעה על חלונות החותכים האחרים.

לדוגמה: חותך אחד הינו ארצות וחותך שני הינו ערים. כאשר נבחר בחותך ישראל בחלון הארצות נראה רק את כפתורים הערים בישראל. בחירה בחותכי הארצות מצרים + אנגליה, יציגו רק את הערים שבשתי הארצות האלו וכן הלאה. עושה רושם שמיקרוסופט קיבלו כאן השראה מבורכת מ- QlikView.

הפעילות עם הנתונים מבוצעת כהרף עין למרות שמדובר על עיבוד מקומי של כמליון רשומות.

יתירה מכך, כיוון שמדובר על ייבוא הנתונים אל זיכרון התחנה המקומית, היה לי חשש שסגירה ופתיחה מחדש של גליון הנתונים יגררו המתנה ארוכה. לא כך קרה. סגרתי את גליון הנתונים, ביצעתי איתחול למחשב ופתחתי את גליון הנתונים מחדש. זה פשוט פעל מהר. תוך כמה שניות נענתה כל שאילתא שלי.

PowerPivot SQL Server 2008 R2

PowerPivot SQL Server 2008 R2
Share

2 thoughts on “PowerPivot For Excel 2010 SQL Server 2008 R2

  1. Pingback: QlikView vs Microsoft SQL Server PowerPivot | BI and More

  2. Pingback: BI SQL Server | BI and More

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.