תכנון תקציבי באמצעות אורקל הייפריון (Oracle Hyperion)

By | 26 ביולי 2010

ניהול תקציב

מערכת בינה עסקית קלאסית הינה מערכת דיווח. מערכת זו מאפשרת הצגה של נתוני הביצוע הארגוניים. בשנים האחרונות כוללת המערכת גם פרשנות לנתונים באמצעות מדדים – Key Performance Indicators (KPI).

כלומר, לא רק שהמערכת מראה שמוצר מסויים נמכר ב- 10,000 ש”ח בחודש, אלא גם את מה שההנהלה חושבת על מספר זה (טוב\טעון שיפור) .

אקסל מגרסת 2010 עם SQL Server מגרסה 2008 מאפשר כתיבה לקוביה. כתיבה זו לקוביה מהווה סוג של פתרון לניהול תקציב. פתרון זה הינו חלקי בלבד.

לניהול תקציבי בחברות גדולות מומלץ להשתמש בכלי תכנון ייעודי.

דוגמה לכלים כאלו:

●        IBM TM1

●        Power OLAP

●        Oracle Hyperion

מאמר זה יהיה על אורקל הייפריון. אורקל הייפריון הינו בסיס נתונים רב מימדי (קוביה).

מערכת בניית תקציב נבדלת ממערכת בינה עסקית רגילה במספר מובנים:

1. המערכת הינה מערכת קריאה/כתיבה מלאה:. תקציב הינו משהו שאנשי הכספים יוצרים באמצעות הנחות עבודה שונות וכתיבה ידנית של נתונים. מערכת בינה עסקית מסורתית הינה מערכת אשר קוראת בבת אחת כמות גדולה של נתונים (בדרך כלל בלילה) ומציגה אותם למשתמשים במהלך יום העבודה.

2. ניהול גרסאות: כיוון שמערכת מבוססת על הנחות, יש לאפשר מספר הנחות שונות (תחזית אופטימית, תחזית פסימית וכו').

3. שינויים בהרשאות על פני ציר הזמן: לדוגמה עד ישיבת מנכ"ל מותר לשנות את התקציב, לאחר מכן מותר לשנות רק את גרסת הדירקטוריון, עד אישור דירקטוריון ואז נסגרת גם גרסה זו לשינויים.

הייפריון הינה מערכת מבוססת Web. המשתמש מנהל את כל עבודתו מול המערכת באמצעות דפדפן אינטרנט. במערכת מבוצע מעקב מלא אחרי שינויים במספרים אשר במערכת. בכל שינוי שמבצע המשתמש, המערכת ברקע שומרת גרסה נוספת של אותו מספר.

הייפריון משתמשת בקוביית Essbase. הקוביה מקבלית מצד אחד נתוני הביצוע באמצעות תהליך ETL (Extract Transform Load) ומצד שני את נתוני התקציב באמצעות הקלדה בטפסי הקלדה יעודיים על גבי ה- Web.

המערכת בנויה מעץ משימות אשר כולל את הדברים שאמורים לבצע אנשי העסקים בכל אחת מהמחלקות. בתוך המערכת. בנוסף, ניתן להכניס למערכת מסמכים שונים אשר כוללים למשל את נהלי העבודה של הארגון.

בניית התקציב הינה בממשק דמוי אשף (Wizard) אשר מיועד למילוי משימה ולחיצה על Next על מנת לעבור למשימה הבאה.

ניתן לקבוע תא מסויים אשר אמור להכיל את נתוני המפתח. למשל לקבוע שהרווח הנקי צריך להיות 1,000 ש"ח. העת הכנסת הנתונים אשר משפיעים על ערך זה נראה כל הזמן את הערך הנוכחי (גרסת תקציב) מול הערך המצופה אשר נקבע מראש על ידי ההנהלה. לפיכך, אפשר באמצעות ניסוי וטעיה (What If) לשנות למשל את המכירות המתוכננות על מנת להגיע לרווח הנקי המבוקש.

אופן פיזור הערכים למשל מרמת שנה לרמת חודש הינו שווה בשווה או על פי הערכים הנמצאים כרגע ברמת החודש. במידה ורוצים לפזר בצורה מתוחכמת יותר למשל על פי נתוני הביצוע של שנה קודמת, יש לקבוע את הכלל העסקי הזה ברמת הטופס המסויים. בטופס נוסף שיוקם, יהיה צורך לחזור על בניית היכולת הזו.

טופס יכול להיות גם על גבי אקסל אשר באמצעותו יכתבו הנתונים אל הקוביה.

המערכת כוללת ניהול משימות: העברת משימה מאדם לאדם, צפיה במשימות ממתינות וכתיבת הערות על ידי המשתמשים.

הייפריון מאפשר לרכוש כתוסף למערכת מספר מודלים לדוגמה (אפליקציות) אשר הינם מודל מוכן הכולל קוביה וטפסים מוכנים עבור נושא עסקי מסויים כגון משאבי אנוש.

מאמר נוסף בנושא זה

Share

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.