בעלי תפקיד בפרויקט בינה עסקית

By | 25 בנובמבר 2009

מבוא

 

פרויקט בינה עסקית, כולל בתוכו מספר טכנולוגיות שונות ומאפיינים עסקיים משתנים. פרויקט מסוג זה כולל בדרך כלל צוות המורכב מעובדי הלקוח ועובדי החברה המפתחת. לעיתים קרובות מאפייני הפרויקט משתנים תוך כדי הביצוע כיוון שהוא חושף נקודות שונות בפעילות העסקית אשר הלקוח לא בהכרח היה מודע להן. לפיכך, יש צורך במפתחים ומנהלי פרויקט אשר יוכלו להתמודד עם שני מסלולי האתגר: טכנולוגי ועסקי – בין אישי.

מסמך זה למאפייני צוות הפיתוח מצד החברה המפתחת ומצד הלקוח. צוות משולב באופן שיתואר מטה ישפר את סיכויי הצלחת הפרויקט. יש לדעת כי פרויקט בינה עסקית נחשב לפרויקט מסוכן מאד מבחינת סיכויי הצלחה.

 

אנשי צוות מצד הלקוח

 

ספונסר

פרויקט בינה עסקית הינו פרויקט אשר גוזל משאבים רבים בשעות עבודה וכסף מהארגון. אנשי הפיתוח יזדקקו לעזרה רבה מאנשי הארגון בתכנון המערכת, ובבנייתה, בעיקר בשלב משיכת הנתונים ובשלב בדיקות המערכת. יתירה מכך, השימוש במערכת הינו שימוש וולונטרי. על מנת שפרויקט זה יצליח, חשוב מאד שיהיה לו ספונסר ברמת חבר הנהלת הארגון אשר יהיה מחויב להצלחתו. הספונסר בדרך כלל הינו מנכ"ל או ברמה של סמנכ"ל כספים או סמנכ"ל שיווק. במקרה הפחות טוב זה יכול להיות מנהל מערכות המידע אך זו אינה העדיפות הראשונה ואינה מומלצת.

הספונסר יהיה אחראי על ניהול ועדות ההיגוי של הפרויקט. בועדות ההיגוי יוחלט:

 • מהו המיקוד העסקי של הפרויקט.
 • קביעת סדרי עדיפויות לחלקי הפרויקט השונים מבחינה עסקית.
 • הקצאת משאבים ארגוניים לפרויקט.
 • וידוי שיתוף הפעולה של אנשי הארגון עם דרישות הפרויקט.
 • הסרת מכשולים שונים המתעוררים.

אנשי IT

חשוב שהפרויקט ילווה על ידי אנשי IT של הארגון אשר בדרך כלל בידם יש הידע למשוך את הנתונים מבסיס הנתונים התפעולי. אנשי ה- IT יידעו גם להצביע על בעיות במשיכת הנתונים. למשל: כל לילה בחצות מבוצע גיבוי ולכן זו לא שעה מתאימה למשיכת הנתונים.

רפרנט עסקי

מערכת הבינה העסקית מכילה מידע אשר אמור לסייע לחלקים שונים מהארגון. חשוב שלכל רכיב עסקי במערכת יהיה רפרנט מטעם הלקוח. הרפרנט יוודא שתוצרי הפרויקט ממלאים את תפקידם: משפרים את יכולת קבלת ההחלטות של בעלי התפקידים בארגון. רפרנט זה יוכל לבדוק את הנתונים של התוצר הסופי ואת המבנה שלו. בנוסף, יסייע הרפרנט להטמעה חלקה של המערכת במחלקה אליה היא מכוונת.

 

אנשי צוות מטעם חברת הפיתוח

 

בחלק זה יתוארו ההתמחויות אשר צריכות להימצא בצוות פיתוח של פרויקט בינה עסקית. אין חובה שכל התמחות תהיה אצל איש צוות אחד. איש צוות יכול למלא יותר מתפקיד אחד מתוך התפקידים המפורטים מטה.

מנהל הפרויקט

מנהל הפרויקט אחראי על מספר תחומים:

 • תזמון פיתוח של חלקי הפרויקט השונים על מנת שתשמר יעלות מרבית בפיתוח.
 • תמחור חלקים שונים בפרויקט. בקרה תקציבית על הפרויקט על מנת שיעמוד בתמחור שנקבע.
 • תכנון כיווני התפתחות עתידיים של המערכת, עוד לפני דרישת הלקוח. נושא זה חשוב על מנת לבנות את המערכת בכל שלב כך שיהיה צורך במינימום פיתוח עבור תוספות ושינויים שונות.
 • בחירת הטכנולוגיה המתאימה (מבחינת עלות/תועלת) לכל אחד מחלקי המערכת: בסיס נתונים, כלי ETL, כלי אחזור ותחקור מידע.
 • ייעוץ לאנשי הארגון כיצד להפוך את המטרות העסקיות למדדים ברי ניתוח במערכת הבינה עסקית בהתאם לנתונים אשר נאספים. למשל אצל יבואן רכב, נקבעה מטרה, להעלות את סגירות העסקאות מ- 5% מכלל המבקרים באולם התצוגה ל- 10%. מנהל הפרויקט אמור לייעץ אלו מדדים מתוך כלל הנתונים הנאספים עשוי לתרום להגשמת מטרה עסקית זו וכיצד להציגם למנהלי אולמות התצוגה על מנת שיוכלו לשפר את אחוז סגירות העסקאות.
 • לימוד מתמיד של טכנולוגיות חדשות.
 • "מכירת" המערכת ביחד עם הרפרנט מטעם הלקוח לאנשי הארגון. הכוונה הינה למכירה לאחר שהמערכת בנויה. יש לזכור כי למעשה בניגוד למערכות אחרות, אף אחד בארגון לא חייב להשתמש במערכת בינה עסקית.

מנהל הפרויקט הינו יועץ עסקי ויועץ טכנולוגי לארגון. עליו להמליץ לארגון כיצד להשתמש בנתונים אותם אוסף הארגון כדי לייצר שיפור במדדים העסקיים אותם הגדיר הארגון. לשם כך עליו להיות בעל הבנה עסקית מעמיקה וכן בעל הכרות טובה מאד עם כל הרכיבים הטכנולוגיים המשמשים את החלקים השונים של מערכת בינה עסקית. חשוב שיהיה בעל יכולת בין אישית גבוהה כדי לסגור בצורה קלה מחלוקות וחיכוכים בין אנשי הפיתוח לאנשי הארגון וכן כאמור על מנת לתרום לאימוץ המערכת בתוך הארגון. מומלץ שהשכלתו של מנהל הפרויקט תהיה כזו אשר תהפוך אותו לבר סמכא בעיני אנשי הארגון בנושאים העסקיים עליהם הוא דן איתם .

 

ארכיטקט המערכת

ארכיטקט המערכת הינו מנתח המערכות אשר לומד את מערכות המקור של הארגון והנתונים שאפשר לשלוף מהם. במקביל לומד הארכיטקט את התוצר המבוקש על ידי הארגון. בשלב הראשון צריך הארכיטקט לוודא שהנתונים המסופקים על ידי הארגון יכולים להוות אבני בניין מספיקות על מנת לייצר את התוצר המבוקש.

הארכיטקט מייצר מסמך אפיון אשר מגדיר את המצב הקיים, התוצר המבוקש והאופן בו ניתן להגיע אל התוצר המבוקש. מסמך האפיון אותו יוצר הארכיטקט משמש כתוכנית עבודה למנהל ה- ETL ולמפתח הקצה.

 

מנהל / מפתח ETL

תהליך ה- ETL (Extract Transform Load) הינו תהליך הפיתוח המסובך והיקר ביותר בפרויקט בינה עסקית. בפרויקטים גדולים מדובר על צוות של אנשי ETL להם ישנו מנהל ETL. בפרויקטים קטנים יותר ישנו מפתח ETL אשר אחראי גם אסטרטגיה כללית לנושא ה- ETL. במאמר זה, בחרנו לא להפריד בין מנהל ETL לבין מפתח ETL.

מנהל ה- ETL אחראי על משיכת הנתונים מכל מקורות הנתונים המזינים את מערכת הבינה עסקית. עליו להכיר היטב את כל המקורות ואת אופן משיכת הנתונים מכל מקור נתונים .

מנהל ה- ETL צריך לוודא את תקינות הנתונים במערכת הבינה עסקית. עליו לתכנן וליצור את מערך הבדיקות האוטומטיות אשר תבצע המערכת לנתונים הנקלטים על מנת לוודא את תקינותם מול מערכת המקור.


מפתח "קצה"

מפתח ה"קצה" הינו האיש אשר מפתח את הסביבה מולה יפעלו המשתמשים. סביבה זו יכולה להיות קוביות OLAP עם או בלי מחולל דוחו"ת ייחודי או מערכת ("עולם") לאחזור נתונים באמצעות מחולל דוחו"ת כלשהו ישירות מבסיס הנתונים . מפתח הקצה הוא האיש שמוסיף חישובים אשר אינם בבסיס הנתונים באמצעות מנוע OLAP או באמצעות כלי אחזור הנתונים (לדוגמה: פנורמה, Business Objects, Reporting Services וכו').

מפתח הקצה אחראי על הטמעת המערכת אצל המשתמשים וביצוע שינויים במערכת אשר אינם דורשים שינויים ב- ETL. לדוגמה: הוספת חישובים או הוספת גרף לדו"ח.

 

מנהל טכנולוגי של מערכת בינה עסקית

אחראי על ביצועי המערכת, פעילותה התקינה של המערכת כולל התאוששותה מאירוע אסון ועל שיפור הביצועים של המערכת. המנהל הטכנולוגי קובע את סוג החומרה הדרוש למערכת, לאור תחזית הגידול שלה, אותה הוא יוצר. המנהל הטכנולוגי גם בונה את בסיסי הנתונים הרלציוניים ואת התזמונים (Jobs) לפעולות האוטומטיות של המערכת כגון , גיבויים, בניה מחדש של סטטיסטיקות ואינדקסים. בעבר הוגדר תפקיד זה כ- DBA. אנו סבורים כי שם זה אינו מתאים עוד כיוון שהעבודה הינה הרבה מעבר למרחב בסיס הנתונים. לדוגמה, המנהל הטכנולוגי אמור להחליט האם לפצל את העומסים על שרת ה- IIS של ה- Report Server על פני יותר משרת פיסי אחד, דבר שאין לו כל קשר לבסיס הנתונים.

המנהל הטכנולוגי אחראי על אבטחת המידע של מערכת הבינה עסקית.

 

תפקיד 

השכלה / ניסיון / דרישות תפקיד 

אחוז מזמן הפיתוח 

מנהל פרויקט

תואר בכלכלה/מנע"ס/תעשיה וניהול. היכרות טובה עם כל הטכנולוגיות הקשורות לפרויקט. הבנה של פעילותו העסקית של ארגון עסקי. יכולת לפעול מול אנשים ברמת סמנכ"ל, משתמשים ומפתחים.

20

ארכיטקט מערכת

השכלה דומה למנהל פרויקט. ניסיון בפיתוח מערכות בינה עסקית. ניסיון בניתוח מערכות.

25

מנהל ETL

יכולת כתיבת SQLים מורכבים או שאילתות הנדרשות בכל אחת ממערכות המקור.

30

מפתח "קצה" 

ניסיון בפיתוח בכלי בינה עסקית שונים. יכולת הדרכה והקשבה למשתמשים.  

10

מנהל טכנולוגי 

הכרות טובה עם תשתיות חומרה ותוכנה המשמשות את המערכת. הכרות טובה עם שירותי הפריפריה למערכת כגון מערך גיבוי ומערך האחסון (Storage).

10


 

Share

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.