Tag Archives: SSAS 2012

גיבוי עם שם קובץ דינאמי לקובית SSAS – ביצוע דורות של גיבויים

דברים שונים אשר הינם טריוויאליים לחלוטין כאשר מדובר על בסיס נתונים רגיל, הופכים למורכבים יותר בעולם SSAS. לאחרונה נדרשתי לבצע גיבוי של מספר דורות לבסיס נתונים של SSAS 2012. הפתרון שמצאתי לסוגיה זו הוא הוספה של תאריך הגיבוי לשם קובץ הגיבוי. עליה וקוץ בה, כיצד מוסיפים את תאריך הגיבוי לשם קובץ הגיבוי? או במילים אחרות, כיצד יוצרים פקודת… Read More »

Share