Tag Archives: Microsoft

פלטפורמה טכנולוגית של מיקרוספט לבינה עסקית ב- 2012

הקדמה באמצעות השילוב של SQL Server 2012, Excel 2010, SharePoint 2010, הגדירה מיקרוסופט מחדש את פלטפורמת הבינה העסקית שלה. מטרת חיבור זה הינה להציג את היכולות החדשות של חבילה זו. במסגרת חיבור זה השתדלתי להציג את התכונות החדשות מלמעלה, מבלי לגעת בכל תכונה ותכונה. קיצוץ זה בהיקף החיבור נוצר משלושה טעמים: 1. קוצר במשאבי זמן שלי מנע כניסה… Read More »

Share